Afvallen Met Acupunctuur

De Geschiedenis van Acupunctuur

Acupunctuur Traditioneel
Written by admin

Acupunctuur bestaat al duizenden jaren en is hoofdzakelijk ontwikkeld in China. In de tweede eeuw voor Christus worden de eerste schriftelijke vermelding gemaakt van acupunctuur met stenen naalden, bamboe- en botsplinters. Daarvoor zijn echter al beeldjes gevonden waarbij er lijnen op het lichaam aangebracht zijn die wij nu herkennen als acupunctuur meridianen.

Nederlanders kwamen als eerste westerlingen in aanraking met acupunctuur via de Verenigde Oost-Indische Compagnie die vanaf 1641 al met Japan handelde. De acupunctuur werd in de volgende eeuwen uitvoerig beschreven en gepraktiseerd in Europa. Een Nederlandse fabrikant vervaardigde volgens overleveringen al vóór 1800 acupunctuurnaalden voor Japanse afnemers.

Omstreeks 1820 kende de acupunctuur een bloeiperiode in Frankrijk, maar dit leidde niet tot een Europese doorbraak. Er waren in de negentiende eeuw wel enkele vooraanstaande artsen die acupunctuur bedreven en daarvan positieve effecten zagen. In China ontstonden echter ook tegenstanders van de acupunctuur. Zo heeft de Keizer Tao-Kuang  in 1884 acupunctuur verboden in zijn paleis. De acupunctuur werd hierna alleen gebruikt door burgers. Vanaf het moment dat de Communistische Partij is opgericht in 1921 kon de traditionele Chinese geneeskunde weer een belangrijke rol gaan spelen binnen de Chinese gezondheidszorg.

Rond 1930 kreeg acupunctuur in Europa weer een impuls door diverse geleerden die in China tot ‘Meester’ opgeleid waren. Enkele Chinese geneeskundeboeken werden vertaald in het Frans om zo meer informatie te verschaffen over de acupunctuur en de traditionele Chinese geneeskunde. Zo’n dertig jaar later ontstond er ook aan de universiteiten van Europa belangstelling voor acupunctuur.

Amerika kreeg pas in de jaren zeventig echte belangstelling voor acupunctuur, met name vanwege het feit dat serieuze operaties met acupunctuuranesthesie konden worden uitgevoerd. Sindsdien is het wetenschappelijk onderzoek naar acupunctuur sterk
geïntensiveerd en zijn er veel acupuncturisten opgeleid.

Hoe werkt acupunctuur?

Het woord acupunctuur betekent acus = naald, punctum = prik. Het is een behandelmethode waarbij naalden op bepaalde punten in het onderhuids bindweefsel gestoken worden. Acupunctuur gaat uit van het volgende: in ons lichaam bevinden zich onzichtbare banen waarlangs de energieën Yin en Yang lopen. Deze twee tegengestelde krachten lopen voortdurend in elkaar over, maar kunnen ook uit balans raken. De onzichtbare banen waarlangs de energie loopt worden meridianen genoemd en horen elk bij een orgaan. Alle banen bij elkaar vormen een energienetwerk, waarop de acupunctuurpunten liggen. Elk van die punten staat in contact met een orgaan of met een bepaalde functie. Als je ‘niet gezond’ bent kan met een acupunctuur behandeling bepaalde energieën afgeremd worden of juist gestimuleerd worden.

De voordelen van acupunctuur

Acupunctuur is een ontzettend effectieve pijnverlichter die vaak toegepast wordt bij patiënten nadat ze een operatie hebben ondergaan, of kankerpatiënten die chemokuur behandelingen moeten ondergaan. Acupunctuur staat erom bekend het gevoel van misselijkheid en moeten overgeven te onderdrukken bij kankerpatiënten.

Acupunctuur is door meerdere wereldgezondheid organisaties erkend als een volwaardige behandeling of ondersteuning bij de behandeling van diverse ziektes en aandoeningen. Een aantal van deze ziektes en aandoeningen zijn astma, constipatie, diarree, menstruatie klachten, hoofdpijn, rug- en nekpijn, osteoartritis, kaak- en voorhoofdsholte ontsteking en revalidatie na een beroerte.

De kracht van acupunctuur is dat het gecombineerd kan worden met andere behandelingen en voorgeschreven medicaties. Er moet echter te allen tijde nauw overleg bestaan tussen de behandelend arts en de behandelend acupuncturist zodat het gehele gezondheidsplaatje in het oog gehouden kan worden.

About the author

admin