Werking Acupunctuur Wetenschapelijk Bewezen

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het gebruik van acupunctuur en andere middelen uit de Oosterse geneeskunde zeer nuttig kunnen zijn bij gewichtsverlies. Zo is in 2003 een studie gepubliceerd in het medische tijdschrift The Journal of Medical Acupunture. Daaruit bleek dat tijdens het afvallen de groep deelnemers die acupunctuur ontvingen, drie keer zo veel afvielen als de controle groep die dat niet kreeg.

In 1998 is nog een andere studie uitgevoerd door de Universiteit van Adelaide in Australië. Hieruit bleek dat 95 procent van de deelnemers die electro stimulatie ontvingen op acupunctuurpunten minder eetlust hadden dan de groep die dat niet kreeg. Uit de resultaten bleek dat de groep die acupunctuur behandelingen kreeg, minder at en meer gewicht verloor dan de controle groep.

In 2001 en 2003 zijn grote wetenschappelijke studies gedaan door gespecialiseerde onderzoekers naar de veiligheid van acupunctuur. Daar bleek dat acupunctuurbehandelingen geen ernstige bijwerkingen als gevolg hadden. In 2001 is één van die onderzoeken zelfs gepubliceerd in het gerenommeerde en uiterst kritische medische vakblad ‘The British Medical Journal’. De studie was zeer volledig en omvangrijk. Aan het onderzoek deden 574 acupuncturisten mee. Van deze groep had 62% langer dan vijf jaar een acupunctuurpraktijk. Alle acupuncturisten verrichten binnen het onderzoek 34.407 behandelingen. Daar werden geen ernstige bijwerkingen geconstateerd. Hiermee worden bedoeld bijwerkingen waarbij een patiënt in het ziekenhuis moet worden opgenomen of waarbij een patiënt kwam te overlijden. Slechts bij 15% van de behandelingen meenden de onderzoekers dat er milde en tijdelijke reacties voorkwamen. Dat waren er dus maar 5136 van de 34.407 behandelingen. De reactie die optraden, waren bijvoorbeeld lokale huidreacties op de plek waar het naaldje in de huid had gezeten. De volgende kwamen ook voor: kleine bloeduitstortingen bij 587 behandelingen (1,7%), lichte pijn bij 422 behandelingen (1,2%) en lichte bloedinkjes bij 126 behandelingen (0,4%).

Slechts bij 2,8% van de behandelingen verergerden de klachten. 966 patiënten gaven aan dat ze meer klachten kregen dan waarvoor ze naar de acupuncturist gingen. Dat was van korte duur. Snel na de behandeling verdwenen bij 86% van die 966 de klachten. Dat was bij 830 behandelingen.

De meeste proefpersonen merkten wel een paar bijzondere bijwerkingen. De bijwerking die het meest genoemd werd, was een gevoel van ontspanning. Dit kwam voor bij 4098 patiënten, 11,9%van de behandelingen. De bijwerking die daarna het meest voorkwam, was een gevoel van toegenomen energie. Dit bleek bij 2267patienten, 6,6% van de behandelingen. Het onderzoek was dus zeer uitgebreid en verantwoord. Zelfs aan dit soort zijdelingse bijwerkingen en effecten werd aandacht besteed.

Diverse onderzoeken onderschrijven het en de conclusies zijn duidelijk. Acupunctuur is een veilige behandeling. Het geeft slechts milde, voorbijgaande bijwerkingen. Let op! De acupuncturist moet wel onderwezen zijn in de anatomie van het menselijk lichaam.